Βεζύρης Νίκος


mann filter shop
mann filter products
mann filter forklift

Επίσημος Αντιπρόσωπος της MANN-FILTER

Ίδρυση το 2007

Συνεχής επιμόρφωση πάνω στα προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής από ειδικά σεμινάρια της εταιρείας MANN-HUMMEL GmbH.


Νίκος Βεζύρης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 248,
136 71 Αχαρναί
210 23 89 356 69 7229 2588
[email protected]